Un projecte de bàsquet per a tothom per recórrer un camí cap a l’equilibri entre el bàsquet formatiu i la competició. El principal objectiu del Club de Bàsquet Turó és mitjançant el bàsquet crear hàbits esportius i lúdics entre els nois i noies de la nostra zona de influència. Volem fer arribar la pràctica del bàsquet a tothom intentant en la mida del possible que no existeixin limitacions de gènere, de proximitat o econòmiques. Estem en fase d’homologació del Club en els programes de l’Ajuntament de Barcelona que ens permetran que es puguin gaudir de les subvencions i promocions del consistori. A partir del Club de Bàsquet Turó de la Peira, com a nucli del Projecte, aquest s'amplia i estén a través de les escoles i entitats que s'integrin d'una forma plena en ell, o bé col·laborin puntualment, podent incloure, lògicament, a d’altres equips de bàsquet de les pròpies escoles col·laboradores. En definitiva, un projecte de Bàsquet amb un gran contingut de Valors humans i de Qualitat.

Els nostres valors